Projektowanie 

Projektowanie instalacji i sieci sanitarnych, HVAC, cieplnych wentylacyjnych i klimatyzacyjnych i gazowych.

Projektty budowlane, projekty wykonawcze.