Nadzory budowlane 

Kierowanie robotami budowlanymi w zkresie  instalacji i sieci sanitarnych, HVAC, cieplnych wentylacyjnych i klimatyzacyjnych i gazowych.


Nadzory  inwestorskie.

Nadzory autorskie.